Friday, 01/12/2023 - 03:48|
Chào mừng các bạn đã đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Nguyễn Công Trứ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG KHOÁ NGÀY 05/12/2021

HƯỚNG DẪN, QUI TRÌNH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH KHI THAM GIA THI 

NGHỀ TRỰC TUYẾN - KHOÁ NGÀY 05/12/2021

1. Hưng dẫn thí sinh làm bài thi trực tuyến:

1.1. Chuẩn bị của thí sinh

- Chuẩn bị thiết bị: đin thoại thông minh/Ipad có camera, micro và cài đặt 2 phần mm K12Online và Zoom. Máy tính thì chỉ cần cài Zoom. Đm bo pin/nguồn điện của thiết bị trong toàn thời gian thi.

- Kim tra thiết bị (Máy tính/ điện thoi thông minh/Ipad) để đm bảo có thể truy

cập và xem đề thi trên hệ thống K12Online.

- Chuẩn bị bút, giy trng để làm bài thi (nếu thi thc hành) và giy nháp nếu cần. Trên giấy không cần ghi thông tin gì hết.

- Nhận tài khoản và mật khẩu, xem danh sách phòng thi từ HĐ thi, trước ngày thi đăng nhp thử vào hệ thống K12Online. Nếu không nhận được tài khoản và mất mật khẩu thì liên hệ Chủ tịch HĐ thi.

- Chuẩn bị không gian thi đủ ánh sáng, yên tĩnh ít tiếng ồn, không có người qua lại khi thi; trang phục lịch s; đm bảo đưng truyn mạng internet kết nối ổn định với thiết bị thi.

- Đọc kỹ các quy đnh, quy trình thi và hưng dẫn m bài. Cài đặt các phần mm theo yêu cu trên thiết bị. Trong quá trình làm bài, chỉ được phép mở 1 tab để làm bài, không được phép sử dng tài liệu hoặc các phương tiện trợ giúp khác.

Chú ý:

Thí sinh KHÔNG đưc sử dụng các kênh liên lạc trong quá trình làm bài thi như nhắn tin, gọi điện bằng đin thoại hay các thiết bị khác trên zalo, facebook,…. Thí sinh vẫn bị xử lý vi phm sau khi thi da trên các minh chng.

Trong quá trình thi thí sinh tắt hết các phần mềm liên quan đến các kênh liên lạc để không vi phm trong quá trình làm bài.

Mọi trao đổi thông tin đều thông qua phòng thi.

Mọi hình thc sao chép bài thi sẽ bị 0 đim cả người sao chép và người cho/bị sao chép.

1.2. Yêu cầu trong quá trình thi

- Thí sinh phải trung thc, tự giác trong quá trình làm bài. Nghiêm cm thi hộ, làm bài hộ, không sử dụng tài liu, không trao đổi bài với thí sinh khác dưới bất kì hình thc nào, nếu phát hiện có gian lận trong quá trình làm bài, thí sinh sẽ phải hoàn toàn chu trách nhim và bị xử lý theo đúng quy chế thi.

- Trong quá trình làm bài phải bật loa, camera và bật tiếng khi được yêu cầu để tương tác với Giám th. Camera phải hướng về phía thí sinh để thy được thí sinh đang làm bài. Nếu thí sinh có ý kiến với Giám thị thì phải chọn chc năng giơ tay trên phòng thi. Giám thị cho phép thì thí sinh mới được phát biểu.

- Trong quá trình làm bài, nếu lỗi mng, bài thi có thể bị ngắt kết nối tạm thời. Sau khi kết nối trở lại, có thể nhấn phím F5 hoặc Refresh (trên máy tính) trình duyt để tiếp tục làm bài. Trên đin thoại thì thoát ra và đăng nhập lại.

- Thời gian bài thi sẽ tự động đếm lùi. Khi hết thời gian làm bài mà thí sinh chưa kết thúc bài thi thì hệ thống sẽ tự đng ngắt phiên làm bài và nộp bài thi. Bài tự luận sẽ công bố đim sau.

2. Qui trình dự thi của thí sinh:

- Phải có mặt trưc giờ thi 30 phút

- Đăng nhập đúng tài khoản và kim tra các thông tin cá nhân sau khi đăng nhập (Thông tin về họ tên, tài khoản, phòng thi). Thông tin đăng nhập phòng thi được Chủ tịcHĐ gi đến các thí sinh trước ngày thi.

- Thí sinh để camera có góc quay toàn cảnh cả mặt thí sinh. Chun bth học sinh hoc CMND hoc thCCCD đ Giám thnhận diện thí sinh (nếu thí sinh không có ththì Chtịch HĐ xác nhận đúng thí sinh).

- Đến githi, Giám thsthông báo, thí sinh n o i thi tn i khoản của thí sinh.

* Lưu  ý:  Nếu hc sinh không đáp ng được yêu cầu về thiết bị và mạng internet hoặc thí sinh là F0 do nhim Covid-19 không đủ sc khỏe thì làm đơn hoãn thi gi về trường đang học, để trường tổng hợp báo cáo Sở GDĐT.

- Học sinh xem knội dung:

 

3. Tổ chc thi:

Đến giờ thi:

- Nếu thí sinh có ý kiến với Giám thị thì phải chọn chc năng giơ tay trên phòng thGiám thị cho phép thì thí sinh mới được phát biểu.

- Giám thị giám sát thí sinh trong toàn thời gian thi, nhắc nhở và lập các biên bản vi phm qui chế.

- Phối hợp với Thư ký xử lý các tình huống kỹ thuật phát sinh và lập biên bản cần thiết.

10 phút tc khi hết giờ làm bài:

- Giám thị 1 thông báo cho thí sinh, kim tra li các thông tin ghi trên giy thi, kitra nội dung bài thi.

Hết thời gian làm bài

- Giám thị 1 yêu cu các thí sinh dng bút, đồng thời hưng dẫn cho thí sinh nộp bài lên hệ thng.

- Trong lúc Giám thị 1 hướng dẫn thí sinh, Giám thị 2 tiếp tục quan sát các thí sinh trong phòng thi.

- Sau khi hết giờ, thí sinh sẽ có thêm 10 phút để nộp bài.  Sau thi gian 10 phút hệ thống tự đng đóng và tự động np bài.

4. Trách nhiệm của thí sinh:

- Thí sinh cn đăng nhập vào phòng thi trc tuyến đúng thi gian đã quy định đđưc chấp nhn vào phòng thi. Thí sinh vào mun quá 15 phút sau khi tính giờ làm bài skhông được dthi.

- Phải tham gia thi thđluyện thành thạo các knăng cần thiết vthao tác thiết bcũng như thao tác thi (đăng nhp, lấy đề, np bài, …) trên hthống K12Online.

- Thí sinh phải trung thc, tgiác trong quá trình làm bài. Nghiêm cm thi hộ, làm bài h, không sdụng tài liu, không trao đi bài vi thí sinh khác dưi bất kì hình thc nào, nếu phát hin có gian lận trong quá trình làm bài, thí sinh sphải hoàn toàn chu trách nhiệm và bxử lý theo đúng quy chế thi.

- Thời gian bài thi stđng đếm lùi, khi hết thi gian làm bài mà thí sinh chưa kết tc bài thi thì hệ thng sẽ tự động ngắt phiên làm bài và np bài thi. Thí sinh có nhiệm vụ chp lại kết quđã công btrên màn nh đđi chiếu khi cần thiết.

- Thí sinh phải chuẩn bmáy tính, điện thoi thông minh:

+ Máy nh có kết nối mng Internet, có camera, microphone và phải đảm bo đưng truyền Internet n định, đảm bảo gihình nh và âm thanh ca mình trong sut thi gian thi và cài đặt sẵn phần mm Zoom.

+ Điện thoi thông minh có kết ni mng Internet, có camera, microphone và phi đảm bảo đưng truyền Internet n định, đảm bảo ginh nh và âm thanh ca mình trong sut thời gian thi và cài đt sn phần mm K12Online (phiên bản mới nhất) và Zoom.

+ Trang phc lch s, chun bkhông gian thi đủ ánh sáng, yên tĩnh ít tiếng

ồn, kng có người qua li khi thi. Đm bảo đưng truyền mng internet kết ni n định với thiết bthi.

+ Tự chun bsn giấy nháp, bút, máy tính cá nhân phc vviệc thi theo quy định hiện hành.

+ Phi xuất trình thhc sinh hoặc Chứng minh thư/Căn cưc công dân, hoặc giấy tờ y thân khác có ảnh đHi đng thi xác nhn khi có yêu cầu.

- Yêu cu trong quá trình làm bài:

+ Trong quá trình làm bài phi bt loa, camera và bt tiếng khi được yêu cầu đtương tác vi Giám thị. Camera phải hưng vphía thí sinh đthấy được thí sinh đang làm bài. Nếu thí sinh có ý kiến vi Giám ththì phải chn chc năng giơ tay trên png thi Zoom. Giám thcho phép thì thí sinh mới được phát biu.

+ Trong quá trình thi thí sinh tắt hết các phần mm liên quan đến các kênh liên lạc đkhông vi phạm trong quá trình làm bài.

+ Không đưc sdng các kênh liên lạc trong quá trình làm bài thi như nhắn tin, gi điện bng đin thoại hay các thiết bkhác trên zalo, facebook,….

+ Không đưc sao chép bài thi ca người khác, nếu phát hiện sbị 0 điểm cả người sao chép và ngưi cho sao chép.

+ Không gâyn ào trong phòng thi hoặc trao đi bài thi với bất kỳ ai hoc các hành vi gian ln khác.

+ Trong quá trình làm bài thi thí sinh không mquá 04 lần phn mkhác.

- Thí sinh np bài bng cách nhn nút Nộp bàitrong phn mm hoặc khhết githì hthống sẽ tự đng np bài qua hệ thống.

*Lưu ý: Đến ngày thi, thí sinh có thiết bkhông đáp ứng yêu cầu kthi hoặc thí sinh là F0 nhiễm COVID-19 kng đsc khe dthi phải báo với Chtịch Hi đng thi xem xét, đnghBan Chđo cho thi đt dự phòng.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 12 : 9
Năm 2023 : 7.830
Lịch
Liên kết website
Tài nguyên download
Video - Clip
Liên kết website