Giành học bổng chính phủ New Zealand sau nhiều lần thất bại, Thanh Hoa, 32 tuổi, sáng lập cộng đồng chia sẻ thông tin học bổng, giúp học sinh du học.